בקרוב - פורום תלאביבי-נטפורום

אגורה - ויקיפדיה ביוון העתיקה הייתה מקום כינוס אספת העם של הפוליס, כמו גם כיכר השוק ומרכז החיים של העיר. על האגורה פיקחו האגורנומים (Agoranomoi), שגם היו אחראים לסדר, למסחר ההוגן ולמיסי השוק. הם גם יכלו לקנוס את מפירי הסדר. האגורה הייתה לרוב חלל עירוני המוקף במבני ציבור כגון מקדשים, סטואה, בולטריון (מושב הבולה) או מבנים אחרים שאפיינו את התקופה.

אגורה הידועה ביותר מן העת העתיקה היא האגורה של אתונה. האגורה שהייתה בעיר סמירנה (איזמיר של היום) שבאסיה הקטנה היא זו שהשתמרה בצורה הטובה ביותר עד היום ומתקיים בה היום מוזיאון המכונה "מוזיאון האגורה הפתוח של איזמיר"

המילה "אגורפוביה" שפירושה פחד ממקומות פתוחים נגזרת ממושג זה במשמעותו כמקום השוק וחלל ציבורי פתוח.

המילה אגורה משמשת כיום גם לציון למושב המועצה של מחוזות יוון המודרנית.


פורום